Saturday, April 03, 2010

Aurat Wanita Islam Dengan Wanita Bukan Islam

Bertanya anda tentang aurat anda selaku wanita Islam di hadapan wanita bukan Islam, maka dijawab seperti berikut:

Tersebut di dalam kitab fiqh Mazhab Syafie, Fathul Muin yang menyatakan wajib bagi wanita Islam menutup diri dari wanita kafir demikian pula dari wanita fasik.

1. Adapun bila dikatakan wajib, bermakna jika tidak menutup di hadapan wanita bukan Islam maka jadi haram. Dimaksudkan dengan wanita fasik di sini adalah seperti wanita pelaku zina dan lesbian.

2. Menutup ini ada tiga pendapat:

2.1. Menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan

2.2. Menutup seluruh badan kecuali apa yang boleh dinampakkan sewaktu bekerja seperti leher, kepala, lengan tangan dan betis kaki.

2.3 Menutup antara pusat dan lutut.

3. Pendapat (2.2) adalah pendapat yang dimenangkan dalam Mazhab Syafie.

4. Yang terbaik dan lebih berhati-hati ialah memilih pendapat (2.1) , iaitu menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan.

Sekian.