Saturday, January 13, 2007

Masalah Wudhuk dan Mandi wajib

Sunat kepada wudhuk sebelum memulakan mandi wajib. Diniatkan sunat wudhuk jika tiada menanggung hadas kecil, sebaliknya diniatkan menghilangkan hadas kecil jika ada hadas berlaku. Selepas mandi, tidak perlu kepada wudhuk lagi kerana sebelum mandi kita sudahpun berwuduk. Namun, dalam proses mandi wajib itu tidak boleh berlaku sesuatu yang membatalkan wudhuk.

Timbul persoalan bagaimana keadaan jika tidak berwudhuk sebelum atau sesudahnya, maka menurut Imam Syafie dalam kitabnya Al-Umm, memadailah dengan mandi wajib tadi untuk membolehkan solat. Sebab mandi wajib itu sudah dikira terangkum wudhuk di dalamnya dengan syarat tidaklah ada perkara yang membatalkan wudhuk dilakukan semasa mandi wajib itu. Jika berlaku, teruskan mandi tetapi kenalah berwudhuk untuk melakukan solat.

Monday, January 01, 2007

Zikrullah Dalam Keadaan Suci

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:
“Aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan suci.”
(HR Ahmad)

Asal hadis ini ialah bila seorang sahabat memberi salam kepada Rasulullah sewaktu beliau sedang qadha hajat (buang air). Beliau menangguhkan menjawab salam tersebut sehinggalah beliau selesai beristinjak dan bersuci. Beliau tidak menjawab salam tersebut kerana beliau tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan yang tidak suci. Di sini, Rasulullah memberi ilmu kepada sahabat tersebut termasuk untuk kita juga tentang anjuran menyebut nama Allah dalam keadaan suci daripada hadas.

Daripada hadis ini, keluar beberapa cabang ilmu untuk pemanfaatan kita bersama:

Tidak dianjurkan memberi salam kepada orang yang sedang qadha hajat. Jikapun ada yang memberi salam, maka boleh menangguhkan menjawab salam sehingga selesai beristinjak dan bersuci.

Sunat berwudhuk bila membaca Al-Quran, dengan mushaf atau tanpa mushaf. Dikatakan sunat kerana tidak wajib pada wudhuk dalam membaca Al-Quran. Hanyasanya wudhuk itu menjadi wajib bila perlu membawa atau menyentuh mushaf.

Sunat berwudhuk bila azan dan iqamah. Apabila terbatal wudhuk di tengah azan atau iqamat, maka tidaklah sepatutnya berhenti tetapi diteruskan sehingga selesai, kemudian mengulangi wudhuk. Bagi yang ingin memulai azan dan padanya tiada wudhuk, maka keutamaan diberikan kepada yang ada wudhuk.

Sunat mengekalkan wudhuk apabila selesai solat kerana memenuhi tuntutan zikir dan doa sebaik selesai mengerjakan solat.

Sunat berwudhuk apabila menyertai majlis doa dan tahlil.

Sunat juga berwudhuk apabila mengajar atau belajar ilmu agama yang di dalamnya sudah tentu ada zikir, doa dan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan.

Bagi orang yang haid, tidak sah berwudhuk kerana haidnya tetapi boleh mengamalkan apa sahaja zikir untuk mengingati Allah. Sekalipun dia membaca apa-apa ayat daripada Al-Quran, dengan diniatkan sebagai zikir.

Sebarang keperluan yang ada kaitan dengan zikrullah maka sunat dikerjakan dalam keadaan suci.