Saturday, January 31, 2015

Hukum Berwudhuk Bagi Wanita Haid

Hukum berwudhuk bagi wanita yang dalam haid atau nifas itu terbahagi kepada dua:

I. Jika darah haid atau nifasnya masih keluar (belum kering)

Tidak disunatkan baginya untuk berwudhuk. Ini adalah kerana wudhu tidak memberi apa-apa kesan pada mengangkat hadas perempuan haid atau nifas yang masih keluar darahnya. Maka tidak sah bersuci daripada hadas ketika darah haid atau nifas masih keluar.

II. Jika darah haid atau nifasnya sudah berhenti (kering) tetapi dia belum mandi wajib

Disunatkan baginya untuk berwudhuk jika dia hendak tidur, makan atau minum. Ini kerana apabila darah haid atau nifas perempuan tersebut sudah berhenti, maka hukumnya adalah seperti orang yang berjunub; iaitu sunat ke atasnya mengambil wudhuk jika dia hendak tidur, makan atau minum kerana ia memberi kesan pada hadasnya (terangkat hadas kecil).

(Sumber: Irsyad Hukum Mufti Brunei)

Tuesday, January 06, 2015

Syarat Sah Bacaan Al-Fatihah

Tentang syarat sah bacaan Al-Fatihah ini, antaranya ialah sepertimana yang disebutkan dalam kitab Minhaj At-Thalibin, oleh Imam Nawawi seperti berikut:

"Wajib susunannya dan muawalatnya. Maka jika diselangi dengan zikir, ia memutuskan. Maka jika zikir itu berkaitan dengan sembahyang seperti ucapan aminnya akan bacaan Imamnya dan mengingatkan bacaan Imam, maka tidak memutuskan, pada yang paling sahih. Memutus oleh diam yang lama. Seperti ini yang sedikit, jika diqasadkan dengan memutuskan bacaan, pada yang paling sahih."

Keterangan:

1. Wajib mengikut tertib susunan ayat demi ayat bacaan Al-Fatihah sepertimana dalam Al-Quran.

2. Muwalat itu bererti berturut-turut atau berterusan membaca ayat-ayatnya tanpa dipisahkan dengan diam yang lama atau zikir yang tidak diberi keuzuran.

3. Ya, sebaiknya pada setiap ayat itu tidak dibaca dengan sambung tetapi diwaqafkan dengan diam seketika. Hanya diam yang dibenarkan antara ayat-ayat tersebut ialah sekadar diam untuk mengambil nafas. Atau diam kerana terlupa, atau untuk mengingatkan ayat yang seterusnya. Bukan diam yang lama dengan disengajakan. Juga bukan diam yang sebentar, tetapi diniatkan untuk memutuskan bacaan.

4. Zikir yang dibenarkan untuk diselangi dalam bacaan Al-Fatihah ialah yang ada kaitan dengan sembahyang seperti mengaminkan bacaan Al-Fatihah Imam. Ataupun mengingatkan bacaan Imam tatkala Imam terdiam kerana terlupa. Tidak boleh jika Imam masih boleh meneruskan bacaan dan kita mengingatkan, maka ianya memutuskan bacaan Fatihah kita. Dan sewaktu mengingatkan itu diniatkan sebagai zikir

5. Zikir yang tidak diberi keuzuran untuk diselangi dalam bacaan Al-Fatihah ialah seperti mengucap "Alhamdulillah" sewaktu bersin, mengucap "SubhanaAllah", atau mengingatkan bacaan selain Imam.

Wallahua'lam.

Rujukan:
- Minhaj At-Thalibin
- Sabilal Muhtadin

Sunday, July 06, 2014

Rapat dan Luruskan Saf

Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Luruskan saf-saf kalian, kerana sesungguhnya meluruskan saf termasuk daripada menegakkan sembahyang." (Riwayat Bukhari)

Dalam riwayat yang lain disebut dengan: "....termasuk daripada kesempurnaan sembahyang."                              
Lagi hadis Rasulullah: "Barangsiapa yang menyambung saf, nescaya Allah akan menyambungnya (dengan rahmatNya) dan barangsiapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskannya. (Riwayat Abu Daud)

Keterangan:

1. Merapat dan meluruskan saf adalah termasuk daripada kesempurnaan sembahyang berjemaah. Ianya juga menjadi sebab untuk kita mendapat rahmat daripada Allah. 

2. Adalah menjadi tugas imam, sebelum masuk sembahyang, untuk melihat-lihat kepada kedudukan saf makmum sambil menyeru agar dirapat dan diluruskan saf. 

3. Makmum pula hendaklah turut sama melihat di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya agar dapat dirapat dan diluruskan saf tersebut sebelum masuk sembahyang. Ini mestilah juga berlaku setiap kali bangun berdiri untuk rakaat kedua dan seterusnya dimana masing-masing makmum membuat penyelarasan untuk memastikan saf itu rapat dan lurus.

4. Yang dikatakan rapat itu syaratnya adalah kaki bertemu kaki, iaitu ada sentuhan jari kelingking kaki sesama makmum. Juga, sedapat mungkin mengusahakan bahu bertemu bahu. Manakala yang dikatakan lurus itu ada dua kaedah memastikannya. Pertama, diikut daripada belakang dengan selarikan tumit kaki makmum. Kedua, diikut daripada hadapan dengan selarikan jari-jari kaki makmum.

5. Moga-moga dengan mengikut aturan rapat dan luruskan saf dalam sembahyang jemaah, sepertimana yang dibuat dan dianjurkan oleh Rasulullah, hati-hati kita akan bersatu diikat dengan kasih sayang sesama. 

Friday, April 18, 2014

Kenapa Kita Perlu Bermazhab?

Akhir-akhir ini ada segelintir pihak yang seolah mahu memecah tradisi bermazhab dan menyatakan kita terus sahaja berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Kata  mereka antara lain membawa maksud tak perlu bermazhab, cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadinya, dalam hal fekah ini mereka tidak lagi berpegang pada mazhab yang 4. Mereka mengenepikan terus fatwa dan pandangan mazhab Syafie, Hanafi, Hambali & Maliki. Ini satu perbahasan yang panjang. Saya ringkaskan di sini beberapa sebab kenapa kita perlu pada mazhab:

1. Kita adalah orang awam yang serba-serbi kurang dalam ilmu agama. Kita tidak menguasai ilmu bahasa Arab seperti nahu dan saraf. Kita tiada ilmu mustolah hadis dan tidak jauh mendalami hadis dalam “sunnan sittah” seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim & Sahih Tarmizi. Juga cetek ilmu Al-Quran, tafsir dan nasikh mansukh. Kalaupun kita sudah mempunya beberapa ilmu agama seperti bahasa Arab, hadis & tafsir, kita tidak mempunyai kemahiran berijtihad dan berfatwa. Kerana banyak perkara dalam hal fekah ini perlu kepada ijtihad  dan fatwa.

2. Mazhab yang 4 ini mereka hidup mendekati kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Jikalau kita mengatakan kita mengikut Al-Quran dan hadis, makanya contoh teladan kita ialah Rasulullah dan para sahabat.  Selepas mereka sudah semestinya tabiin dan tabiut tabiin. Jelas,  4 orang mazhab ini berguru dengan guru-guru yang berguru pada sahabat Rasulullah. Mereka mendapat ilmu yang jelas sanadnya dan sampai kepada Rasulullah dan para sahabat. Mereka hidup dalam lingkungan 300 tahun yang disebut Rasulullah kurun yang baik atau era salafussoleh. Jadinya, sudah pasti ilmu yang mereka dapat itu masih segar dan tidak bercampur aduk berbanding kita yang sudah 1400 tahun jauh daripada zaman Rasulullah dan para sahabat.

3. Bila dikaji, terbukti  ulamak-ulamak  terdahulu biarpun punyai ilmu agama yang tinggi seperti ilmu Al-Quran & Ilmu Hadis, namun mereka diketahui tetap berpegang pada mazhab.  Contoh periwayat Hadis seperti  Imam Bukhari & Imam Muslim, mereka berpegang pada mazhab Syafie. Juga ulamak seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi & Imam Suyuthi juga berpegang pada mazhab Syafie. Contoh lain, Ibnu Qudamah pada mazhab Hanbali,  Qadi Iyadh pada mazhab Maliki & Yusof Kandahlawi  pada Mazhab Hanafi.  

Thursday, March 06, 2014

Perihal Haid

Berikut ialah beberapa perkara yang perlu diketahui berkaitan dengan haid:

1. Syarat menjadi haid ialah darah keluar sekurang-kurang masa 24 jam

Maksudnya jika keluar darah kurang daripada 24 jam atau sehari semalam secara terus-menerus, maka tidak dikira sebagai haid. Jika darah keluar sekejap-sekejap dalam tempoh 15 hari dan bila dikumpulkan waktu itu memenuhi 24 jam maka tempoh masa tersebut dikira sebagai haid.

2. Sudah tidak dianggap haid apabila darah itu melebihi  15 hari

Maksudnya selagi darah itu berterusan keluar dalam tempoh masa 15 hari, maka dikira sebagai haid. Darah yang melebihi tempoh tersebut, tidak lagi dianggap sebagai haid tetapi dihukumkan sebagai darah istihadhah. Makanya masa haid wanita itu adalah dengan dibezakan warna darah atau jika tidak dapat dibezakan warnanya maka dilihat pada tempoh kebiasaan haidnya sebelum ini.

3. Waktu suci ialah sekurang-kurangnya 15 hari

Maksudnya tidak dihukumkan haid jika tempoh suci kurang daripada 15 hari. Dikira sebagai haid itu mestilah apabila darah itu keluar selepas daripada 15 hari daripada hari tamat haid yang sebelumnya.

4. Minimum umur keluar haid ialah 9 tahun

Maksudnya jika keluar darah sebelum daripada umur tersebut, ia bukan haid. Lebih tepat lagi, ulamak menentukan keluarnya darah secara terus menerus 24 jam dalam tempoh masa 16 hari sebelum 9 tahun dihukumkan juga sebagai haid.

Sunday, February 16, 2014

Aturan Saf Kanak-Kanak (3)

Diringkaskan di sini pendapat dalam Bughyatul Mustarsyidin:

1. Terputus saf dan berkuranglah fadhilat berjemaah bagi orang yang sembahyang jemaah bilamana pada saf yang sebaris dengannya atau di hadapannya; bukan di belakangnya; terdapat orang yang tidak sah sembahyangnya seperti kanak-kanak yang belum berkhatan. 

2. Namun ianya terjadi jikalau mengetahui dia dengan yakin perihal tidak sahnya kanak-kanak itu dan dia tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki saf tersebut. Sedangkan dia mampu mengasingkan atau mengeluarkan kanak-kanak itu tanpa rasa takut dan ragu.

3. Tidaklah ianya terjadi jikalau kanak-kanak itu sudah masuk ke dalam saf dan dia tidak mengetahui perihal kanak-kanak itu, ataupun dia hanya bersangka-sangka sahaja perihal kanak-kanak itu, lagi tidak mampu dia mengasingkan atau mengeluarkan kanak-kanak itu. 

Wallahua'lam.

Tuesday, February 04, 2014

Aturan Saf Kanak-Kanak (2)

Kitab Fiqh Mazhab Syafie, Sabilal Muhtadin ada keterangannya:

1. Sunat apabila berbilang saf makmum bahawa berdiri di belakang imam itu sekelian lelaki yang baligh. Kemudian jika sudah penuh berisi saf lelaki itu maka berdiri di saf belakang mereka itu sekelian kanak-kanak. Tetapi jika terdahulu kanak-kanak kepada saf pertama maka tidaklah diundurkan mereka itu kepada saf yang di belakang, dari kerana kanak-kanak itu sejenis dengan lelaki yang baligh. Bersalahan jika terdahulu khunsa atau perempuan pada saf pertama, maka diundurkan dia kepada saf yang di belakang.
 
2. Jika tidak penuh saf lelaki yang baligh itu maka dipenuhkan ia dengan kanak-kanak. Kemudian maka bersaf di belakang kanak-kanak itu sekelian khunsa kemudian berdiri di belakang khunsa itu sekelian perempuan. Maka apabila disalahi tertib yang tersebut itu maka ianya makruh. Demikian lagi tiap-tiap sunat yang berkaitan dengan tempat perdirian jamaah, makruh menyalahinya lagi meluputkan fadhilat jamaah.