Monday, November 26, 2007

Bertanya anda tentang darah nifas

Bertanya anda tentang darah nifas itu?

Maka saya menjawab yang darah nifas itu darah yang keluar selepas bersalin anak. Yang darah itu mula keluar dalam tempoh 15 hari selepas bersalin. Jika mula keluarnya selepas 15 hari bersalin, tidaklah dikira darah itu darah nifas. Yang keluarnya darah itu mewajibkan seseorang wanita mandi selepas kering keluar darah tersebut. Kebiasaannya ia keluar sehingga 40 hari tetapi jika berterusan keluar, tempoh maksimumnya adalah 60 hari.

Bagaimana pula dengan janin yang keluar sebelum masanya dan belum menjadi manusia sepenuhnya?

Jika darah itu keluar selepas bersalin, tidak kira janin itu sudah terbentuk sepenuhnya atau belum, maka darah itu dikira nifas. Ditunggu sehingga selesai keluarnya, dan mewajibkan mandi.

Bagaimana bersalin kemudian tiada darah yang keluar?

Jika tiada darah keluar, masih mewajibkan mandi yang itu dinamakan mandi wiladah (selepas bersalin).

Bagaimana bersalin, dengan melahirkan melalui pembedahan?

Masih dikira nifas, jika ada darah keluar walau sedikit sebaik selesai bersalin itu. Jika tiada, masih mewajibkan mandi yang dinamakan mandi wiladah.

Apa hukumnya bagi darah yang keluar semasa bersalin atau sebelumnya?

Darah itu bukan dikatakan darah nifas tetapi darah fasid (rosak). Jika keluar sebelum bersalin, maka hendaklah dibersihkan. Kemudian dikekang pengeluarannya dengan kain atau seumpamanya dan dihukumkan seperti istihadah jua. Hendaklah wanita itu tetap bersembahyang jika dia mampu sembahyang. Jika tidak mampu kerana tiada tahan menahan kesakitan dan kesukaran yang amat, maka diqadha sembahyangnya setelah selesai tempoh nifasnya.

Wednesday, November 14, 2007

Makmum berdiri, Imam duduk

Bertanya anda kepada saya, bolehkah makmum solat berdiri mengikuti imam yang solat duduk?

Maka saya menjawab begini:
Sudah saya rujuk dalam beberapa kitab dalam bab solat berjemaah, tidaklah saya berjumpa hal yang mengatakan tidak boleh. Adalah sah solat makmum berdiri mengikut imam duduk yang kerana uzur. Malah boleh juga mengikut imam yang berbaring kerana uzur.

Saya menambah:
Hanya sanya menyalahi keutamaan, jika ada pilihan imam yang lain, yang dia itu boleh berdiri dan berkuasa serta dia itu faqih (berilmu), qari (baik pembacaannya) dan warak.

Ada pengecualian:
Menjadi tidak sah pengikutan tersebut jika imam itu berkuasa berdiri tetapi sengaja duduk tanpa ada alasan uzur yang membenarkan dia duduk.