Wednesday, November 14, 2007

Makmum berdiri, Imam duduk

Bertanya anda kepada saya, bolehkah makmum solat berdiri mengikuti imam yang solat duduk?

Maka saya menjawab begini:
Sudah saya rujuk dalam beberapa kitab dalam bab solat berjemaah, tidaklah saya berjumpa hal yang mengatakan tidak boleh. Adalah sah solat makmum berdiri mengikut imam duduk yang kerana uzur. Malah boleh juga mengikut imam yang berbaring kerana uzur.

Saya menambah:
Hanya sanya menyalahi keutamaan, jika ada pilihan imam yang lain, yang dia itu boleh berdiri dan berkuasa serta dia itu faqih (berilmu), qari (baik pembacaannya) dan warak.

Ada pengecualian:
Menjadi tidak sah pengikutan tersebut jika imam itu berkuasa berdiri tetapi sengaja duduk tanpa ada alasan uzur yang membenarkan dia duduk.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.