Sunday, July 06, 2014

Rapat dan Luruskan Saf

Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Luruskan saf-saf kalian, kerana sesungguhnya meluruskan saf termasuk daripada menegakkan sembahyang." (Riwayat Bukhari)

Dalam riwayat yang lain disebut dengan: "....termasuk daripada kesempurnaan sembahyang."                              
Lagi hadis Rasulullah: "Barangsiapa yang menyambung saf, nescaya Allah akan menyambungnya (dengan rahmatNya) dan barangsiapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskannya. (Riwayat Abu Daud)

Keterangan:

1. Merapat dan meluruskan saf adalah termasuk daripada kesempurnaan sembahyang berjemaah. Ianya juga menjadi sebab untuk kita mendapat rahmat daripada Allah. 

2. Adalah menjadi tugas imam, sebelum masuk sembahyang, untuk melihat-lihat kepada kedudukan saf makmum sambil menyeru agar dirapat dan diluruskan saf. 

3. Makmum pula hendaklah turut sama melihat di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya agar dapat dirapat dan diluruskan saf tersebut sebelum masuk sembahyang. Ini mestilah juga berlaku setiap kali bangun berdiri untuk rakaat kedua dan seterusnya dimana masing-masing makmum membuat penyelarasan untuk memastikan saf itu rapat dan lurus.

4. Yang dikatakan rapat itu syaratnya adalah kaki bertemu kaki, iaitu ada sentuhan jari kelingking kaki sesama makmum. Juga, sedapat mungkin mengusahakan bahu bertemu bahu. Manakala yang dikatakan lurus itu ada dua kaedah memastikannya. Pertama, diikut daripada belakang dengan selarikan tumit kaki makmum. Kedua, diikut daripada hadapan dengan selarikan jari-jari kaki makmum.

5. Moga-moga dengan mengikut aturan rapat dan luruskan saf dalam sembahyang jemaah, sepertimana yang dibuat dan dianjurkan oleh Rasulullah, hati-hati kita akan bersatu diikat dengan kasih sayang sesama. 

Friday, April 18, 2014

Kenapa Kita Perlu Bermazhab?

Akhir-akhir ini ada segelintir pihak yang seolah mahu memecah tradisi bermazhab dan menyatakan kita terus sahaja berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Kata  mereka antara lain membawa maksud tak perlu bermazhab, cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadinya, dalam hal fekah ini mereka tidak lagi berpegang pada mazhab yang 4. Mereka mengenepikan terus fatwa dan pandangan mazhab Syafie, Hanafi, Hambali & Maliki. Ini satu perbahasan yang panjang. Saya ringkaskan di sini beberapa sebab kenapa kita perlu pada mazhab:

1. Kita adalah orang awam yang serba-serbi kurang dalam ilmu agama. Kita tidak menguasai ilmu bahasa Arab seperti nahu dan saraf. Kita tiada ilmu mustolah hadis dan tidak jauh mendalami hadis dalam “sunnan sittah” seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim & Sahih Tarmizi. Juga cetek ilmu Al-Quran, tafsir dan nasikh mansukh. Kalaupun kita sudah mempunya beberapa ilmu agama seperti bahasa Arab, hadis & tafsir, kita tidak mempunyai kemahiran berijtihad dan berfatwa. Kerana banyak perkara dalam hal fekah ini perlu kepada ijtihad  dan fatwa.

2. Mazhab yang 4 ini mereka hidup mendekati kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Jikalau kita mengatakan kita mengikut Al-Quran dan hadis, makanya contoh teladan kita ialah Rasulullah dan para sahabat.  Selepas mereka sudah semestinya tabiin dan tabiut tabiin. Jelas,  4 orang mazhab ini berguru dengan guru-guru yang berguru pada sahabat Rasulullah. Mereka mendapat ilmu yang jelas sanadnya dan sampai kepada Rasulullah dan para sahabat. Mereka hidup dalam lingkungan 300 tahun yang disebut Rasulullah kurun yang baik atau era salafussoleh. Jadinya, sudah pasti ilmu yang mereka dapat itu masih segar dan tidak bercampur aduk berbanding kita yang sudah 1400 tahun jauh daripada zaman Rasulullah dan para sahabat.

3. Bila dikaji, terbukti  ulamak-ulamak  terdahulu biarpun punyai ilmu agama yang tinggi seperti ilmu Al-Quran & Ilmu Hadis, namun mereka diketahui tetap berpegang pada mazhab.  Contoh periwayat Hadis seperti  Imam Bukhari & Imam Muslim, mereka berpegang pada mazhab Syafie. Juga ulamak seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi & Imam Suyuthi juga berpegang pada mazhab Syafie. Contoh lain, Ibnu Qudamah pada mazhab Hanbali,  Qadi Iyadh pada mazhab Maliki & Yusof Kandahlawi  pada Mazhab Hanafi.  

Thursday, March 06, 2014

Perihal Haid

Berikut ialah beberapa perkara yang perlu diketahui berkaitan dengan haid:

1. Syarat menjadi haid ialah darah keluar sekurang-kurang masa 24 jam

Maksudnya jika keluar darah kurang daripada 24 jam atau sehari semalam secara terus-menerus, maka tidak dikira sebagai haid. Jika darah keluar sekejap-sekejap dalam tempoh 15 hari dan bila dikumpulkan waktu itu memenuhi 24 jam maka tempoh masa tersebut dikira sebagai haid.

2. Sudah tidak dianggap haid apabila darah itu melebihi  15 hari

Maksudnya selagi darah itu berterusan keluar dalam tempoh masa 15 hari, maka dikira sebagai haid. Darah yang melebihi tempoh tersebut, tidak lagi dianggap sebagai haid tetapi dihukumkan sebagai darah istihadhah. Makanya masa haid wanita itu adalah dengan dibezakan warna darah atau jika tidak dapat dibezakan warnanya maka dilihat pada tempoh kebiasaan haidnya sebelum ini.

3. Waktu suci ialah sekurang-kurangnya 15 hari

Maksudnya tidak dihukumkan haid jika tempoh suci kurang daripada 15 hari. Dikira sebagai haid itu mestilah apabila darah itu keluar selepas daripada 15 hari daripada hari tamat haid yang sebelumnya.

4. Minimum umur keluar haid ialah 9 tahun

Maksudnya jika keluar darah sebelum daripada umur tersebut, ia bukan haid. Lebih tepat lagi, ulamak menentukan keluarnya darah secara terus menerus 24 jam dalam tempoh masa 16 hari sebelum 9 tahun dihukumkan juga sebagai haid.

Sunday, February 16, 2014

Aturan Saf Kanak-Kanak (3)

Diringkaskan di sini pendapat dalam Bughyatul Mustarsyidin:

1. Terputus saf dan berkuranglah fadhilat berjemaah bagi orang yang sembahyang jemaah bilamana pada saf yang sebaris dengannya atau di hadapannya; bukan di belakangnya; terdapat orang yang tidak sah sembahyangnya seperti kanak-kanak yang belum berkhatan. 

2. Namun ianya terjadi jikalau mengetahui dia dengan yakin perihal tidak sahnya kanak-kanak itu dan dia tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki saf tersebut. Sedangkan dia mampu mengasingkan atau mengeluarkan kanak-kanak itu tanpa rasa takut dan ragu.

3. Tidaklah ianya terjadi jikalau kanak-kanak itu sudah masuk ke dalam saf dan dia tidak mengetahui perihal kanak-kanak itu, ataupun dia hanya bersangka-sangka sahaja perihal kanak-kanak itu, lagi tidak mampu dia mengasingkan atau mengeluarkan kanak-kanak itu. 

Wallahua'lam.

Tuesday, February 04, 2014

Aturan Saf Kanak-Kanak (2)

Kitab Fiqh Mazhab Syafie, Sabilal Muhtadin ada keterangannya:

1. Sunat apabila berbilang saf makmum bahawa berdiri di belakang imam itu sekelian lelaki yang baligh. Kemudian jika sudah penuh berisi saf lelaki itu maka berdiri di saf belakang mereka itu sekelian kanak-kanak. Tetapi jika terdahulu kanak-kanak kepada saf pertama maka tidaklah diundurkan mereka itu kepada saf yang di belakang, dari kerana kanak-kanak itu sejenis dengan lelaki yang baligh. Bersalahan jika terdahulu khunsa atau perempuan pada saf pertama, maka diundurkan dia kepada saf yang di belakang.
 
2. Jika tidak penuh saf lelaki yang baligh itu maka dipenuhkan ia dengan kanak-kanak. Kemudian maka bersaf di belakang kanak-kanak itu sekelian khunsa kemudian berdiri di belakang khunsa itu sekelian perempuan. Maka apabila disalahi tertib yang tersebut itu maka ianya makruh. Demikian lagi tiap-tiap sunat yang berkaitan dengan tempat perdirian jamaah, makruh menyalahinya lagi meluputkan fadhilat jamaah.

Friday, January 31, 2014

Aturan Saf Kanak-Kanak (1)

Adalah di sini diberi penjelasan terhadap aturan saf bagi kanak-kanak yang bersembahyang bersama orang dewasa. Dimaksudkan dengan kanak-kanak; adalah kanak-kanak mumayyiz yang belum baligh. Biarpun belum baligh, dianggap sah sembahyangnya jika menepati syarat rukun sembahyang.

Dari Abu Mas’ud, Rasulullah s.a.w bersabda:
“Hendaklah berdiri mengiringi di belakang aku orang yang sudah baligh dan berakal, kemudian mereka yang berikutnya, kemudian mereka yang berikutnya.” (HR. Muslim)

Difahami daripada hadis ini, yang patut didahulukan dalam saf adalah orang dewasa, dan kemudiannya barulah yang bukan dewasa iaitu kanak-kanak. Selagi ada orang dewasa, maka dipenuhkan saf pertama itu dengan orang dewasa terlebih dahulu. Begitulah saf kedua dan ketiga seterusnya diberi keutamaan kepada orang dewasa terlebih dahulu.

Dari Anas bin Malik, katanya:
“Aku dan seorang anak yatim solat bersama-sama di rumah kami, di belakang Nabi s.a.w. Sedangkan ibuku, Ummu Sulaim, di belakang kami.” (HR. Bukhari)

Hadis ini memberi petunjuk yang membolehkan kanak-kanak berdiri satu saf dengan orang dewasa. Malah dalam hadis lain ada keterangan menujukkan Ibnu Abbas bersembahyang bersama-sama orang dewasa dalam satu saf, dan tiada yang menegurnya sedangkan dia waktu itu belum baligh lagi. Ini membawa maksud tidak ada masalah kanak-kanak bersembahyang satu saf dengan orang dewasa jika sudah tiada lagi orang dewasa untuk memenuhkan saf. Ia juga memberi faham kepada kita yang kanak-kanak didahulukan daripada perempuan dalam aturan saf.

Monday, January 27, 2014

Bersegeralah Solat Maghrib

Masuk waktu Maghrib mengikut pendapat Imam Syafie ialah bila terbenam seluruh matahari. Tempoh masanya waktu Maghrib ini, sebaik masuk waktu, ialah seperti berikut:

1.       Berwudhuk 
2.       Azan 
3.       Iqamat
4.       Meluruskan dan merapatkan saf (bagi solat berjemaah) 
5.       Solat Fardhu Maghrib 
6.       Solat Sunat Selepas Maghrib (Ba’diyah) atau solat Isyak jamak taqdim bagi yang musafir
7.       Didahului dengan berbuka yang ringan bagi yang berpuasa

Iaitu sebaik selesai mengerjakan perihal no. 1 hingga 7, waktu Maghrib pun berakhir. Maksudnya secukup waktu yang diberikan itu, selepas daripada itu tiada lagi waktu Maghrib. Namun tidak bererti menandakan sudah masuk Isyak. Kerana Isyak itu hanya masuk bila hilang cahaya atau mega merah di kaki langit.  Jika dikaitkan dengan waktu di Malaysia sekarang, jika masuk Maghrib 7.00 malam, maka selesai Maghrib itu ialah pada jam 7.20 malam. Dan bagi yang berpuasa itu pada jam 7.30 malam. Iaitu dalam anggaran kiraan masa 20 minit sahaja bagi yang tidak berpuasa dan 30 minit sahaja bagi yang berpuasa.

Persoalan:
Bagaimana pula dengan pendapat dari Imam Syafie juga yang menyatakan waktu Maghrib berakhir bila hilang cahaya mega merah di kaki langit, tanda masuknya waktu Isyak?

Ulamak membenarkan kita berpegang pada pendapat lama Imam Syafie ini dan inilah yang menjadi amalan kebanyakan daripada umat Islam yang bermazhab Syafie hari ini. Sedangkan yang dibincangkan di atas adalah pendapat yang diperbaharui Imam Syafie di akhir hayat beliau. Sebaiknya sebagai jalan keluar dan mengambil manfaat solat di awal waktu, maka jika berkelapangan dan tiada keuzuran, maka sebaiknya mengambil kita akan pendapat baru ini. Bersegera solat Maghrib di awal waktu, iaitu dalam 20 minit pertama waktunya dan tidak melengah-lengahkan melebihi daripada waktu tersebut. Sebaliknya jika ada keuzuran atau ada halangan yang mendatang, maka berpeganglah pada pendapat lama ini yang membolehkan kita solat Maghrib selagi tidak masuk waktu Isyak.

Thursday, January 16, 2014

Bilakah Boleh Solat Duduk (2) ?

Pertanyaan dari seseorang, yang dia itu mengalami kesakitan yang tidak membolehkan dia sujud di dalam sembahyang. Apa yang dia mampu lakukan hanya berdiri dan rukuk. Jadi bagaimana sepatutnya kaedah sembahyangnya dalam keadaan seperti ini?:

Jawabannya merujuk kepada catatan di dalam Kitab Sabilal Muhtadin:
"Jikalau dia boleh rukuk, tidak sujud, hendaklah dia tunduk dua kali, sekali
untuk rukuk dan sekali untuk sujudnya. Jika dia kuasa melebihkan tunduk
daripada had sempurna rukuk wajiblah dia melebihkan tunduk bagi sujud kerana
membezakan rukuk dan sujud." (Syeikh Arsyad Banjari)

*Dalam masalah ini, Ulamak berpendapat duduk antara dua sujud dan duduk tahiyatnya adalah dengan duduk di atas kerusi.

Wallahua'lam.