Tuesday, February 04, 2014

Aturan Saf Kanak-Kanak (2)

Kitab Fiqh Mazhab Syafie, Sabilal Muhtadin ada keterangannya:

1. Sunat apabila berbilang saf makmum bahawa berdiri di belakang imam itu sekelian lelaki yang baligh. Kemudian jika sudah penuh berisi saf lelaki itu maka berdiri di saf belakang mereka itu sekelian kanak-kanak. Tetapi jika terdahulu kanak-kanak kepada saf pertama maka tidaklah diundurkan mereka itu kepada saf yang di belakang, dari kerana kanak-kanak itu sejenis dengan lelaki yang baligh. Bersalahan jika terdahulu khunsa atau perempuan pada saf pertama, maka diundurkan dia kepada saf yang di belakang.
 
2. Jika tidak penuh saf lelaki yang baligh itu maka dipenuhkan ia dengan kanak-kanak. Kemudian maka bersaf di belakang kanak-kanak itu sekelian khunsa kemudian berdiri di belakang khunsa itu sekelian perempuan. Maka apabila disalahi tertib yang tersebut itu maka ianya makruh. Demikian lagi tiap-tiap sunat yang berkaitan dengan tempat perdirian jamaah, makruh menyalahinya lagi meluputkan fadhilat jamaah.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.