Saturday, June 21, 2008

Pengulangan Solat (I'adah)

Dibenarkan untuk anda mengulangi solat fardhu anda dalam keadaan berikut:

1. Sebaik anda selesai solat sendirian, kemudian datang seorang mengajak anda menemaninya melakukan solat jemaah.

2. Sebaik anda selesai solat sendirian, kemudian datang beberapa orang melakukan solat jemaah.

3. Sebaik anda selesai solat berjemaah, kemudian datang seorang mengajak anda menemaninya melakukan solat jemaah.

(Kaedah)
- Sekiranya anda sudah selesai sempurnakan solat fardhu dengan yakin, secara sendirian atau secara jemaah, kemudian hendak mengulangi solat maka solat kedua anda itu hendaklah dilakukan secara jemaah dan mestilah anda kekal dalam jemaah itu daripada awal takbiratulihram hingga salam.

- Niat untuk solat kedua anda itu tidak berubah iaitu mestilah sama dengan niat solat pertama.

- Tiada pengulangan solat untuk yang ketiga kalinya.

(Cabang)
Bagi anda yang sedang solat fardhu sendirian, dan mendapati ada jemaah didirikan; maka dibolehkan anda meringkaskan solat anda bagi mendapatkan jemaah tersebut. Diniatkan solat anda itu sebagai solat sunat sahaja.

Friday, June 13, 2008

Perihal Doa Iftitah

1. Sunat membaca doa iftitah pada semua solat fardhu dan sunat, meninggalkannya tiada perlu kepada sujud sahwi. Tiada dibaca pada solat jenazah.

2. Doa iftitah dibaca sejurus selepas takbiratul ihram dan sebelum dibaca taawuz (Auzubillah..) dan Al-Fatihah.

2. Sunat berhenti sebentar (saktah) dalam keadaan diam, sekira-kira tempoh masa minimum mengucapkan subhanAllah, antara takbiratul ihram dan doa iftitah dan antara doa iftitah dan taawuz.

3. Terlanjur membaca taawuz atau Al-Fatihah sejurus selepas takbiratul ihram, maknanya luput kesunnahan membaca doa iftitah. Maka, teruskan sahaja dengan apa yang dibaca tanpa perlu berhenti untuk kembali kepada doa iftitah.

4. Luput juga kesunnahan membaca doa iftitah bagi makmum masbuk yang selepas takbiratulihram terus duduk mengikut imam tahiyat samada tahiyat awal atau tahiyat akhir.

5. Bagi makmum masbuk yang meyakini tiada cukup waktu membaca Al-Fatihah bersama imam, maka teruskan sahaja membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram tanpa perlu kepada doa iftitah. Ini kerana keutamaannya dalam suasana ini adalah pada yang fardhu.

Sunday, June 08, 2008

Sutrah Dalam Sembahyang

Sunat meletakkan sutrah menandakan sebagai had kawasan bagi orang sembahyang. Diletakkan tongkat seperti kayu atau pengganti tongkat di hadapan orang sembahyang, sekira-kira jaraknya 3 hasta daripada tumit kaki. Tidak diletakkan betul-betul berhadapan di tempat sujud tetapi di sebelah kanan atau kiri sebagai penanda. Jika tiada tongkat sekalipun, cukuplah sejadah yang dibentangkan itu sebagai sutrah, sekira-kira sejadah itu berukuran 3 hasta jua.

Apabila sutrah sudah diletakkan, maka haramlah seseorang itu melintas dalam kawasan sutrah orang sembahyang. Tidak mengapa di luar daripada sutrah tersebut. Jika melintas juga dalam kawasan tersebut, maka orang sembahyang boleh menolaknya atau menghalangkannya.

Jika tiada sutrah diletakkan, maka tiada haram melintas di hadapan orang sembahyang tapi tetap makruh. Iaitu dalam kawasan 3 hasta jua. Tidak mengapa yakni tiada makruh melalui hadapan orang sembahyang yang tiada sutrah, melangkaui 3 hasta tersebut atau sekira-kira melangkaui had sujudnya. Biarpun tiada sutrah, sekiranya di hadapan orang sembahyang itu ada imam, berhadapan betul; atau ada makmum dalam solat jemaah, maka imam atau makmum tadi adalah sutrah juga bagi orang sembahyang. Makanya jadi haram melintas dalam kawasan sutrah tersebut.