Sunday, June 08, 2008

Sutrah Dalam Sembahyang

Sunat meletakkan sutrah menandakan sebagai had kawasan bagi orang sembahyang. Diletakkan tongkat seperti kayu atau pengganti tongkat di hadapan orang sembahyang, sekira-kira jaraknya 3 hasta daripada tumit kaki. Tidak diletakkan betul-betul berhadapan di tempat sujud tetapi di sebelah kanan atau kiri sebagai penanda. Jika tiada tongkat sekalipun, cukuplah sejadah yang dibentangkan itu sebagai sutrah, sekira-kira sejadah itu berukuran 3 hasta jua.

Apabila sutrah sudah diletakkan, maka haramlah seseorang itu melintas dalam kawasan sutrah orang sembahyang. Tidak mengapa di luar daripada sutrah tersebut. Jika melintas juga dalam kawasan tersebut, maka orang sembahyang boleh menolaknya atau menghalangkannya.

Jika tiada sutrah diletakkan, maka tiada haram melintas di hadapan orang sembahyang tapi tetap makruh. Iaitu dalam kawasan 3 hasta jua. Tidak mengapa yakni tiada makruh melalui hadapan orang sembahyang yang tiada sutrah, melangkaui 3 hasta tersebut atau sekira-kira melangkaui had sujudnya. Biarpun tiada sutrah, sekiranya di hadapan orang sembahyang itu ada imam, berhadapan betul; atau ada makmum dalam solat jemaah, maka imam atau makmum tadi adalah sutrah juga bagi orang sembahyang. Makanya jadi haram melintas dalam kawasan sutrah tersebut.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.