Thursday, November 30, 2006

Solat Sunat Rawatib

Solat sunat rawatib dianjurkan kepada kita melakukannya sebagai memenuhi tuntutan sunnah Rasulullah. Malah solat sunat seumpamanya adalah berguna untuk menampung kekurangan yang ada dalam solat fardhu. Ada pada 5 tempat atau 10 rakaat solat sunat rawatib yang termasuk dalam solat sunat muakkad yakni sangat dituntut untuk dilakukan. Ia adalah solat sunat 2 rakaat subuh (sebelum subuh), 2 rakaat sebelum zohor, 2 rakaat selepas zohor, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak.

Solat sunat Subuh atau dinamakan juga solat sunat fajar adalah solat sunat rawatib yang paling utama berbanding solat sunat rawatib yang lainnya. Adapun Rasulullah ada menyatakan keutamaan bersembahyang solat sunat subuh ini sepertimana dalam maksud hadisnya:

“2 rakaat solat sunat subuh itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya.”

“Solat sunat subuh 2 rakaat itu mendapat pahala yang besar.”

Solat sunat ini dilakukan dalam waktu subuh sebelum solat fardhu subuh dengan diniatkan solat sunat subuh atau solat sunat sebelum subuh. Yang dianjurkan Nabi s.a.w. rakaat pertama selepas fatihah membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua selepas fatihah, membaca Al-Ikhlas.

Namun boleh juga selepas fatihah, membaca selain daripada kedua-dua surah itu. Seperti yang dimaklumi oleh Imam Ghazali dalam kitabnya agar membaca surah Al-Insyirah dan Al-Fiil. Sesetengah ulamak membolehkan membaca kesemua surah tersebut dalam satu sembahyang sunat. Namun, boleh juga diselang-selikan. Sebagai contoh, satu hari dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, dan hari lain dengan Al-Insyirah dan Al-Fiil.

Solat sunat rawatib ini boleh sahaja dilakukan samada berdiri atau duduk. Kerana ada kelonggaran bagi solat selain solat fardhu untuk mendirikannya secara duduk. Namun tidaklah sama pahalanya dengan orang yang solat secara berdiri. Rasulullah menjelaskan, “pahala bagi orang yang solat duduk itu separuh daripada orang yang solat berdiri”.

Adalah makruh mendirikan solat sunat rawatib ini jika muazzin (bilal) sudah qamat atau bersedia untuk qamat. Haram mendirikannya, jika kita sudah kesempitan waktu untuk melakukan solat fardhu sekira-kira tidak mendapat satu rakaat dalam waktu. Dan menyalahi yang utama (khilaful aula) mendirikan solat sunat rawatib bagi orang yang ada tanggungan hutang solat fardhu. Lebih utama bagi orang tersebut mengqadha solatnya.

Friday, November 24, 2006

Penghalang Wajib Sembahyang

Berikut adalah penghalang wajibnya sembahyang atas mereka:

Anak kecil belum baligh
Kafir Asli
Gila
Pengsan
Mabuk
Haid
Nifas

1) Kalau salah satu penghalang itu terangkat atau hilang, sedang waktu sembahyang masih ada, sekadar cukup masa untuk mengangkat takbir, maka jatuh hukum wajib atasnya untuk sembahyang dalam waktu itu. Memandangkan waktu sangat sempit, maka wajib qadha.

2) Hukum asal untuk sembahyang dalam waktu ialah siapa yang mendapat satu rakaat sembahyangnya dalam waktu, maka sembahyang di anggap sembahyang tunai. Jika tidak mendapat satu rakaat di dalam waktu, sembahyangnya dikira sebagai qadha.

3) Kalau penghalang tadi tidak terangkat atau tidak hilang sekadar waktu cukup takbir, maka tidak wajib qadha.

4) Ketetapan qadha berbeza kalau penghalang hilang sekadar waktu cukup takbir pada solat yang boleh dijamakkan seperti hujung asar atau hujung isyak, maka wajib qadha solat yang sebelumnya iaitu, solat zohor atau solat maghrib.

5) Orang yang murtad, sembahyangnya tidak sah, tapi selama murtadnya wajib qadha sembahyang bila sudah bertaubat.

6) Bagi orang yang gila, kemudian murtad, maka dia wajib qadha sembahyangnya kerana gila itu hanya satu rukhsah sahaja.

7) Berbeza bagi orang yang haid, kemudian murtad, maka dia tidak wajib qadha sembahyangnya kerana pada haid itu sendiri ada larangan sembahyang.

8) Orang kafir asli yang masuk Islam, tidak wajib qadha sembahyangnya sejak daripada baligh. Dikira wajib atasnya sembahyang bermula waktu dia masuk Islam. Ini mengambil ketetapan yang bilamana penghalang tidak terangkat dalam waktu sembahyang, maka luput baginya sembahyang itu tanpa wajib qadha.

9) Orang mabuk yang disengajakan, wajib sembahyang bila sembuh, dan wajib juga mengadha sembahyang yang ditinggalkannya selama dia mabuk.

Friday, November 17, 2006

Keraguan Dalam Berwudhuk

Erti ragu menurut Imam Nawawi, “Adalah perlu diketahui menurut aliran mazhab Syafie, dalam masalah air, hadas dan sebagainya ialah rasa takut atau keliru antara ada sesuatu dengan tidak adanya”. Dalam erti kata lain, ragu ialah syak, antara ya atau tidak, mengenai sesuatu hal.

1) Pada usul fekah, keraguan itu hendaklah dihilangkan.

2) Orang yang sedang berwudhuk, asasnya jika ragu pada hal yang diwajibkan, wajib mengulang, dan jika ragu pada hal yang disunatkan, maka sunat mengulang.

3) Orang yang sedang berwudhuk, kemudian datang ragu dalam melakukan basuhan fardhu sebelumnya, maka wajib mengulang wudhuknya.

4) Orang yang sedang berwudhuk ragu terhadap bilangan basuhan atau kerataan basuhan, sunat mengulangnya.

5) Adapun ragu yang datang setelah sempurna atau selesai wudhuknya, maka tiadalah ia mempengaruhi dan tidak perlu kepada pengulangan. Ini termasuk jika ragu dalam berniat.

6) Tidak masuk sebagai yang dimaksudkan dengan ragu apabila telah yakin meninggalkan sesuatu yang fardhu. Yakin sebegini membawa kepada pengulangan wudhuk.

:: Hal-hal seperti ini telah dirujuk kepada Kitab Fathul Muin (Zainuddin Al-Malbari) & Asbahu Wa An-Nazair (Imam Sayuthi).