Friday, November 24, 2006

Penghalang Wajib Sembahyang

Berikut adalah penghalang wajibnya sembahyang atas mereka:

Anak kecil belum baligh
Kafir Asli
Gila
Pengsan
Mabuk
Haid
Nifas

1) Kalau salah satu penghalang itu terangkat atau hilang, sedang waktu sembahyang masih ada, sekadar cukup masa untuk mengangkat takbir, maka jatuh hukum wajib atasnya untuk sembahyang dalam waktu itu. Memandangkan waktu sangat sempit, maka wajib qadha.

2) Hukum asal untuk sembahyang dalam waktu ialah siapa yang mendapat satu rakaat sembahyangnya dalam waktu, maka sembahyang di anggap sembahyang tunai. Jika tidak mendapat satu rakaat di dalam waktu, sembahyangnya dikira sebagai qadha.

3) Kalau penghalang tadi tidak terangkat atau tidak hilang sekadar waktu cukup takbir, maka tidak wajib qadha.

4) Ketetapan qadha berbeza kalau penghalang hilang sekadar waktu cukup takbir pada solat yang boleh dijamakkan seperti hujung asar atau hujung isyak, maka wajib qadha solat yang sebelumnya iaitu, solat zohor atau solat maghrib.

5) Orang yang murtad, sembahyangnya tidak sah, tapi selama murtadnya wajib qadha sembahyang bila sudah bertaubat.

6) Bagi orang yang gila, kemudian murtad, maka dia wajib qadha sembahyangnya kerana gila itu hanya satu rukhsah sahaja.

7) Berbeza bagi orang yang haid, kemudian murtad, maka dia tidak wajib qadha sembahyangnya kerana pada haid itu sendiri ada larangan sembahyang.

8) Orang kafir asli yang masuk Islam, tidak wajib qadha sembahyangnya sejak daripada baligh. Dikira wajib atasnya sembahyang bermula waktu dia masuk Islam. Ini mengambil ketetapan yang bilamana penghalang tidak terangkat dalam waktu sembahyang, maka luput baginya sembahyang itu tanpa wajib qadha.

9) Orang mabuk yang disengajakan, wajib sembahyang bila sembuh, dan wajib juga mengadha sembahyang yang ditinggalkannya selama dia mabuk.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.