Friday, November 17, 2006

Keraguan Dalam Berwudhuk

Erti ragu menurut Imam Nawawi, “Adalah perlu diketahui menurut aliran mazhab Syafie, dalam masalah air, hadas dan sebagainya ialah rasa takut atau keliru antara ada sesuatu dengan tidak adanya”. Dalam erti kata lain, ragu ialah syak, antara ya atau tidak, mengenai sesuatu hal.

1) Pada usul fekah, keraguan itu hendaklah dihilangkan.

2) Orang yang sedang berwudhuk, asasnya jika ragu pada hal yang diwajibkan, wajib mengulang, dan jika ragu pada hal yang disunatkan, maka sunat mengulang.

3) Orang yang sedang berwudhuk, kemudian datang ragu dalam melakukan basuhan fardhu sebelumnya, maka wajib mengulang wudhuknya.

4) Orang yang sedang berwudhuk ragu terhadap bilangan basuhan atau kerataan basuhan, sunat mengulangnya.

5) Adapun ragu yang datang setelah sempurna atau selesai wudhuknya, maka tiadalah ia mempengaruhi dan tidak perlu kepada pengulangan. Ini termasuk jika ragu dalam berniat.

6) Tidak masuk sebagai yang dimaksudkan dengan ragu apabila telah yakin meninggalkan sesuatu yang fardhu. Yakin sebegini membawa kepada pengulangan wudhuk.

:: Hal-hal seperti ini telah dirujuk kepada Kitab Fathul Muin (Zainuddin Al-Malbari) & Asbahu Wa An-Nazair (Imam Sayuthi).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.