Monday, January 01, 2007

Zikrullah Dalam Keadaan Suci

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:
“Aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan suci.”
(HR Ahmad)

Asal hadis ini ialah bila seorang sahabat memberi salam kepada Rasulullah sewaktu beliau sedang qadha hajat (buang air). Beliau menangguhkan menjawab salam tersebut sehinggalah beliau selesai beristinjak dan bersuci. Beliau tidak menjawab salam tersebut kerana beliau tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan yang tidak suci. Di sini, Rasulullah memberi ilmu kepada sahabat tersebut termasuk untuk kita juga tentang anjuran menyebut nama Allah dalam keadaan suci daripada hadas.

Daripada hadis ini, keluar beberapa cabang ilmu untuk pemanfaatan kita bersama:

Tidak dianjurkan memberi salam kepada orang yang sedang qadha hajat. Jikapun ada yang memberi salam, maka boleh menangguhkan menjawab salam sehingga selesai beristinjak dan bersuci.

Sunat berwudhuk bila membaca Al-Quran, dengan mushaf atau tanpa mushaf. Dikatakan sunat kerana tidak wajib pada wudhuk dalam membaca Al-Quran. Hanyasanya wudhuk itu menjadi wajib bila perlu membawa atau menyentuh mushaf.

Sunat berwudhuk bila azan dan iqamah. Apabila terbatal wudhuk di tengah azan atau iqamat, maka tidaklah sepatutnya berhenti tetapi diteruskan sehingga selesai, kemudian mengulangi wudhuk. Bagi yang ingin memulai azan dan padanya tiada wudhuk, maka keutamaan diberikan kepada yang ada wudhuk.

Sunat mengekalkan wudhuk apabila selesai solat kerana memenuhi tuntutan zikir dan doa sebaik selesai mengerjakan solat.

Sunat berwudhuk apabila menyertai majlis doa dan tahlil.

Sunat juga berwudhuk apabila mengajar atau belajar ilmu agama yang di dalamnya sudah tentu ada zikir, doa dan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan.

Bagi orang yang haid, tidak sah berwudhuk kerana haidnya tetapi boleh mengamalkan apa sahaja zikir untuk mengingati Allah. Sekalipun dia membaca apa-apa ayat daripada Al-Quran, dengan diniatkan sebagai zikir.

Sebarang keperluan yang ada kaitan dengan zikrullah maka sunat dikerjakan dalam keadaan suci.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.