Friday, July 04, 2008

Panduan Bersuci Orang Istihadhah Dan Seumpamanya

Ini adalah tatacara bersuci dan solat bagi orang yang berpenyakit istihadhah, kencing tak tus, kentut terus-terusan dan yang seumpamanya. Diniatkan melakukan tatacara ini atas sebab dia itu berpenyakit yang tidak boleh mengikut kaedah bersuci biasa.

(Apabila masuk waktu)
Tidak berwudhuk orang ini melainkan setelah masuk waktu. Jika ada wudhuk sebelum masuk waktu, maka diulangi wudhuknya. Sebelum berwudhuk maka hendaklah dihilangkan segala najis yang ada padanya. Bagi yang berpenyakit istihadhah, dibersihkan darah tersebut. Bagi yang kencing tak tus, dibersihkan air kencingnya. Setelah itu diikatkan atau diletakkan pelekat agar tiada mengalir keluar najis selepas dibersihkan. Jikapun mengalir keluar selepas ini, maka tiada mempengaruhi apa-apa.

(Sewaktu wudhuk)
Diniatkan wudhuknya untuk mengharuskan solat. Tidak sah niatnya untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kerana hadas orang ini tidak terangkat dengan wudhuknya.

(Selesai wudhuk)
Sebaik selesai wudhuk, maka orang ini tidak boleh melambat-lambatkan solatnya. Hendaklah dia terus sahaja bersolat. Tetapi dimaafkan jika lambatnya itu adalah kerana menunggu bilal qamat, imam menyusun saf atau berjalan daripada tempat wudhuk ke dewan solat.

(Solat)
Wudhuknya itu adalah untuk satu solat fardhu sahaja. Sekiranya dia ingin melakukan solat fardhu yang lain, contoh solat qadha, maka dikehendaki ulang wudhuk. Tetapi tiada halangan baginya melakukan solat-solat sunat dengan wudhuknya yang satu itu.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.