Wednesday, May 21, 2008

Persoalan Makmum Dalam Musafir

Makmum musafir hendak solat qasar berjemaah, maka dalam mengikut imam hendaklah dipastikan benar-benar imam itu solat qasar atau solat tamam (solat penuh).

Perinciannya begini:

Sebelum solat, jika dia ragu-ragu imamnya qasar atau tamam, maka hendaklah dia solat tamam dan tidak boleh dia mengqasar solatnya. Biarpun selepas itu didapatinya imam itu solat qasar, maka diteruskan solatnya sebagai tamam.

Jika dia yakin yang imamnya tamam, maka hendaklah dia solat tamam dan tidak boleh mengqasar. Biarpun selepas itu didapatinya imam itu solat qasar, maka diteruskan solatnya sebagai tamam.

Jika dia yakin yang imamnya qasar, maka dibolehkan dia mengqasar. Seandainya imam itu tidak qasar, maka dalam hal ini, hendaklah dia ikut tamam. Tidak perlu mufaraqah, biarpun pada awalnya dia berniat qasar.

Jika dia menyengajakan dirinya solat qasar dengan mengikut imam yang tamam, maka solatnya tidak sah.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.