Friday, September 14, 2007

Termasuk air sewaktu berpuasa

Sewaktu berpuasa, termasuk air itu bagaimana hukumnya?

1. Seorang yang berkumur-kumur untuk berwudhuk kemudian tertelan air dimaafkan dan puasanya tetap sah, dengan syarat kumur-kumur itu tidak berlebihan. Jika dia berkumur-kumur dengan banyaknya air atau lebih daripada 3 kali maka, walau tertelan air dengan tidak sengaja, dihukumkan batal puasa.

2. Seorang yang ada najis dalam mulutnya seperti darah, kemudian berkumur-kumur, walaupun berlebihan semata-mata hendak menghilangkan najis tersebut, maka jika tertelan air, maka dimaafkan dan puasanya tetap sah.

3. Seorang yang mandi junub, kemudian termasuk air dalam telinganya, maka dimaafkan dan puasanya tetap sah. Tidak dimaafkan jika dia mandi dengan menyelam.

4. Seorang yang mandi sunat atau mandi kebiasaan, maka tidak dimaafkan jika termasuk air ke dalam telinganya. Dikira batal puasanya.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.