Friday, August 27, 2010

Zakat Fitrah & Hutang

Soalan:

Apakah saya masih wajib membayar zakat fitrah sedangkan saya dibebani dengan hutang?

Jawab:

1.Asasnya, bayaran zakat fitrah adalah wajib kepada yang menanggung nafkah sekiranya ada lebihan daripada mencukupkan keperluan asasi diri dan tanggungan nafkahnya seperti makanan & pakaian untuk 1 Syawal.

2. Apa yang dimuktamadkan oleh Imam Nawawi, zakat fitrah itu masih wajib biarpun ada hutang. Pendapat inilah yang dipegangi biarpun ada satu pendapat lain yang mengatakan tidak wajib atas kerana ada hutang.

3. Tiada halangan kepada orang lain seperti isterinya atau anak dewasanya atau kawannya membantu membayarkan zakat bagi pihak dirinya. Namun dengan syarat mestilah mendapat keizinan dan diniatkan oleh tuanpunya diri.

Wallahua'lam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.