Tuesday, December 04, 2007

Memberi salam mengakhiri solat

Memberi salam itu dengan ucapan "Assalamualaikum" dan sebaik-baiknya ditambah dengan "warahmatullah". Tiada dengan "wabarakatuh". Diucapkan "Assalamualaikum" itu dengan wajah menghadap ke kiblat kemudian mengucapkan "warahmatullah" sambil memalingkan wajah ke sebelah kanan, sekira-kira pipi kanan itu boleh dilihat oleh orang di belakangnya. Niatkan memberi salam itu untuk mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat serta para malaikat yang di sebelah kanan. Diucapkan pula "Assalamualaikum warahmatullah" sambil memalingkan wajah ke sebelah kiri, sekira-kira pipi kiri itu boleh dilihat oleh orang di belakangnya. Niatkan memberi salam itu untuk mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat serta para malaikat yang di sebelah kiri pula.

Kemudian diambil tangan kanan dan disapukan ia daripada atas kepalanya dan membawa tangan tersebut menyapu keseluruhan muka. Sebaik-baiknya disertakan doa. (Rujuk doa menyapu muka dalam kitab-kitab fekah, contoh: munyatul musolli)

Dalam solat berjemaah, makruh makmum serentak mengiringi Imam dalam memberi salam malah boleh menghilangkan kelebihan berjemaah. Tetapi batal solat jika mendahului imam dalam memberi salam.

Sunnat bagi orang yang masbuk, untuk menyelesaikan baki rakaatnya, bangun selepas imam selesai memberi kedua-dua salam. Bangunnya itu hendaklah disegerakan dan tidaklah boleh dia sengaja duduk dengan kadar yang lama jika duduknya itu bukan dalam tasyahudnya yang sebenar. Bangunnya makmum itu hendaklah diucapkan takbir intiqalat jika dia bangun pada rakaat yang sepatutnya dia bangun daripada tasyahud awal. Jika tidak, tidak perlu baginya takbir intiqalat.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.